نوشته شده در پنجشنبه 1399/10/25 ساعت 9:11

ادامه خبر
وزیر راه: اختیارات طرح اقدام ملی مسکن به استانداران واگذار شد / تکمیل آزادراه حرم تا حرم با تأمین اعتبار از بازار سرمایه

 گروه استان‌ها ـ وزیر راه وشهرسازی گفت: برای نخستین بار در کشور، برای تکمیل پروژه حرم تا حرم از بازار سرمای...

نوشته شده در پنجشنبه 1399/10/25 ساعت 8:50

ادامه خبر

نوشته شده در پنجشنبه 1399/10/25 ساعت 8:45

ادامه خبر

نوشته شده در چهارشنبه 1399/10/24 ساعت 8:54

ادامه خبر

نوشته شده در چهارشنبه 1399/10/24 ساعت 8:50

ادامه خبر

نوشته شده در چهارشنبه 1399/10/24 ساعت 8:45

ادامه خبر

نوشته شده در چهارشنبه 1399/10/24 ساعت 8:41

ادامه خبر